קורס ICC
משיט 12
שייט
מידע על כלי שייט

הגדרות כלליות – כלי שייט

הבאנו בפניכם מידע כללי והגדרות אשר יופיעו באתר זה – לשימושכם:

סירה – כלי שייט שאורכו אינו עולה על 7 מטר.

סירת מנוע– סירה המונעת על ידי מנוע חיצוני או פנימי.

סירת נוסעים, נקראת גם סירה מסחרית-סירה המיועדת להסיע נוסעים בשכר, או פעילויות ימיות מסחריות שונות.

ספינה – כלי שייט שאורכו מעל 7 מטר ועד 24 מטר.

ספינת נוסעים – נקראת גם ספינה מסחרית-ספינה המיועדת להסיע נוסעים בשכר.

אופנוע ים – כלי שייט המונע על ידי מנוע שאיבת מים (סילון), המשיט עליו או מסוגל להשיט עליו עד 3 נוסעים כולל הצוות, הפעלתו נעשית ברכיבה או בעמידה וניהוגו בעזרת מוט רחבי.

מפרשית – כלי שייט שאורכו בין 7 ל- 12 מטרים המונע בחתירה ואו מפרשים שאינו מיועד לשאת עליו מנוע ואינו נושא מנוע, הפועל במסגרת בית ספר ימי, אגודת ספורט ימית, או אגודה אחרת המוכרת על ידי מינהל הספנות ככזו ומפליג בפיקוח אחראי בטיחות מטעם אותו גוף.

ספינת אימונים – ספינה המשיטה תלמידים ואו מתמחים במקצועות הים והוכרה ככזו ע"י מינהל הספנות. משיטה של ספינה כזו יהא בעל הסמכה של משיט 60 (משיט ספינה למסע בינלאומי) ומשיט 40 (משיט ספינת נוסעים בשכר). כאשר מובילה ספינה כזו נוסעים בשכר יחולו עליה כל התקנות של מוביל נוסעים בשכר לרבות האיסור על הובלת מעל 12 נוסעים במסע בינלאומי.

ספינת שירות– ספינה המיועדת למתן שירותים נמליים בלבד כגון, גרירת כלי, (MOORING) שייט קטנים, קשירה וסיוע לקשירה או התרה של אוניות הובלת נתב והובלת נוסעים אל האוניות ומהן ובלבד שהספינה אושרה גם להובלת נוסעים.

למילון הימאים השלם

לבחירת הקורס המתאים לך ביותר

© כל הזכויות שמורות 2015 - האתר נבנה על-ידי: מקסי mxi - Digital Marketing LTD